Seniornett > SeniorSurf

Tirsdag 25. april 2017

Venstre menySeniorSurf

SeniorSurf-dagen 2017:

 

Seniornett Norge arrangerer den årlige landsdekkende SeniorSurf-dagen 21. september 2017.

 

SeniorSurf-dagen er Norges største landsdekkende IT-arrangement, med lokale arrangementer på bibliotek, frivilligsentraler, lokale Seniornett-foreninger og andre steder. Dagen er ment som et lavterskel-tilbud for seniorer, hvor de kan få en innføring i ulike temaer.

 

Ytterligere informasjon vil bli lagt ut senere.