Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Nyheter

Ber om å få test-bruker på helsenorge.no

På siden helsenorge.no finner du dine resepter og dine timeavtaler inn i det offentlige helsevesenet.

Seniornett har fått en rekke henvendelser fra kursholdere som opplever det som ubehagelig å måtte bruke personlig innlogging på helsenorge.no i kurssammenheng. For å kunne lære andre seniorer å bruke portalen er kursinstruktørene eller kursdeltakerne avhengig av å være innlogget. Og skal du lære hvordan du finner frem til reseptene i portalen, er instruktøren nødt til å vise hvilke resepter han eller hun selv har fått foreskrevet fra legen. Helseopplysninger er private opplysninger, derfor mener Seniornett at det bør ikke være opp til den enkelte kursholder om det føles greit å dele disse opplysningene med andre.

Derfor har Seniornett bedt om møte med Direktoratet for e-helse for å diskutere saken. Primært ønsker Seniornett at det lages en «Ola Nordmann», altså en testbruker på en testweb som vi kan bruke til opplæring. Altså et nettsted der vi kan simulere å være pasient, uten å være innlogget på helsenorge.no. Alternativt er at direktoratet utarbeider en grundig steg-for-steg-presentasjon som Seniornett kan bruke på kurs.

Helsenorge.no bygges ut med stadig flere funksjoner. Eldre personer er den gruppen som bruker mest helsetjenester. Det er derfor ekstra viktig at denne gruppen kan bruke helsenorge.no.

På helsenorge.no kan du blant annet finne dine resepter, du kan se timeavtaler, se dine henvisninger og bytte fastlege og i noen helseforetak har du mulighet til innsyn i egen pasientjournal og du kan gi pårørende fullmakt til å representere deg.

 

Footer