Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Blogg

Det stunder mot landsmøtetid

Landsmøte holdes altså 13. og 14. mai i Oslo. Vi har tidligere bedt lokalforeningene rapportere inn hvor mange delegater som trenger overnatting i Oslo. Vi har ikke satt noe tak på hvor langt unna Oslo du må bo for å få dekket overnatting, nettopp fordi folk er forskjellige. Mens noen ønsker å overnatte hjemme i egen seng, kan andre synes det blir slitsomt å reise hjem etter en lang møtedag med påfølgende middag.

Vi har også fått spørsmål om reisekostnader til landsmøtet. Vi følger ordningen fra sist landsmøte, med at lokalforeningene dekker reise, mens Seniornett dekker overnatting under landsmøte. Er det foreninger som ikke har økonomi til å betale for reisen til delegatene kan de søke Seniornett om økonomisk bidrag. Vi får etter landsmøte evaluere om vi for neste landsmøte skal ha reiseutjevning, slik at alle delegater betaler samme egenandel, uansett reisevei og behov for overnatting, eller om hele kostnaden for landsmøte skal dekkes av Seniornett.

Delegatoversikt og dokumenter legges ut under landsmøtepapirene seines 16. april her: https://www.seniornett.no/om-oss/landsmoter/

Viktige saker

Blant sakene som skal behandles på landsmøte er de klassiske sakene som årsrapport og årsregnskap for de to foregående år, 2017 og 2018, vi skal spikre ny handlingsplan og vi skal fastsette kontingent. Vedtektene sier at det kun er kontingenten sentralt som fastsettes av landsmøte, mens den lokale kontingenten fastsettes av det enkelte lokallag.

Nå er medlemskontingenten 250 kroner, 100 kroner går til Seniornett sentralt, 150 kroner til lokalforeningen. Hovedstyret vil legge fram et forslag til landsmøte der hovedstyret foreslår å øke kontingenten med 100 kroner. Kontingenten har stått uforandret siden 2013 og Seniornetts økonomi er stram. En kontingentøkning vil gjøre at Seniornett kan gå i balanse og vi har mulighet til å styrke staben for å gi lokalforeninger og medlemmer enda bedre service.

Vedtekter

Til landsmøte vil det også foreligge forslag til endringer av vedtektene. Det er gjort forholdsvis store endringer i språket, noe som gjør det vanskelig å vise endringene i vedtekts-dokumentet. Derfor vil forslag til vedtekter og de eksisterende vedtektene bli lagt ut blant landsmøtedokumentene som hele dokumenter.

Blant forslag til endringer er å harmonisere navnene sentralt og lokalt. Hovedstyret foreslår at Seniornett Norge bare skal hete Seniornett, og at lokalforeningene blir hetende Seniornett Smøla, Seniornett Alta etc.

Momskompensasjon

I 2018 var første gangen Seniornett søkte om kompensasjon for innbetalt moms. Det er etablert en ordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få dekket betalt moms. I dag får organisasjonene som søker cirka 65 prosent av momsen tilbake. Seniornett søkte om momskompensasjon for to lokalforeninger og Seniornett sentralt i fjor som en prøveordning, og vi ble godkjent som organisasjon som kunne søke om momskompensasjon. I år kan alle lokalforeningene bli med og søke om momskompensasjon. Det er Seniornett sentralt som må søke på vegne av organisasjonene, og som fordeler ut kompensasjonen etter hvor mye den enkelte forening har betalt i moms. Alle lokalforeninger vil få tilsendt skjema for regnskapsrapport når vi nærmer oss fristen. Vi hjelper selvsagt til med utfylling av skjema.

Digital festival

Digital festival erstatter Seniorsurf-dagen. I år er Digital festival i uke 38. Hovedstyret oppfordrer alle Seniornett-foreninger om å delta, gjerne i et samarbeid med det lokale biblioteket. Digital festival kan foregå i hele uke 38, eller i en eller to dager av uke 38. Vi kommer med mer informasjon etterhvert som det blir klart.

Fødselsår

Vi har fått ny rutine på Seniornett der vi har begynt å spørre etter fødselsår til alle medlemmene. Det gjør vi fordi vi trenger den informasjonen til Folkeuniversitetet når vi rapporterer inn studietimer for kurs. Vi trenger altså ikke fødselsdato eller fødselsnummer, bare fødselsår. Opplysningene brukes kun til formål voksenopplæring og statistikk.

 

Footer