Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Nyheter

Digital festival 2019.

2018

I prosessen som fulgte og etter kontakt med Nasjonalbiblioteket og Geelmuyden & Kiese, ble Digital Festival høsten 2018 lansert som en videreføring og fornyelse av Seniorsurfdagen.

Navnet Digital Festival ble særlig godt mottatt i biblioteksektoren. «Aldersprofilen» må bli ivaretatt ved at Seniornett Norge skal stå som arrangør/medarrangør i alle presentasjoner, med sin logo godt synlig.

Nasjonalbiblioteket lanserte sine utviklingsmidler i januar 2018 og nevnte i utlysningen at folkebiblioteker kunne søke om midler til å planlegge og arrangere Digital Festival i samarbeid med Seniornett.

Flere responderte på utlysningen, og det endte med at utviklingsmidler for Digital Festival etter gode søknader ble bevilget til Akershus Fylkesbibliotek (i samarbeid med og på vegne av folkebibliotekene i Oppegård/Kolbotn, Lørenskog og Ullensaker) og Deichmanske bibliotek Oslo (hovedbiblioteket og utvalgte filialer).

Kort rapportert ble det utviklet et komplett designprogram for Digital Festival og gjennomført arrangement etter det nye konseptet ved alle de tre bibliotekene i Akershus og noen filialer av Deichman i Oslo. Det ble dessuten gjennomført rene eller blandede (Seniorsurf/Digital Festival) arrangementer av flere Seniornettforeninger.

Ved Deichman er det bl.a. gjennomført Fokusgruppemøter og intervjuer med seniorer for å kartlegge behov.

2019

Både Akershus- og Deichman-prosjektene fortsetter over i 2019, og da vil også Deichman «rulle ut» aktiviteter under vignetten Digital Festival i flere av sine avdelinger. Akershus kommer også til å styrke sine arrangementer ytterligere og stimulere andre kommuner i fylket til å delta.

Bibliotekene er som nevnt tent på Digital Festival. Det er bra, men for Seniornett må det også være viktig å delta, slik at Digital Festival blir noe mer enn et «biblioteks jippo».

Styremøte den 6 mars fattet et støttevedtak om at Seniornett går inn i prosjektet og saken kommer opp på Seniornetts landsmøte i mai.

Det viktige nå er å informere alle lokalavdelinger i Seniornett om dette prosjektet og denne mulighet for å etablere et samarbeid med det lokale folkebibliotek. Akershus Fylkesbibliotek kommer til å sende ut Digital Festival-info til bibliotek i resten av landet og Seniornett kan benytte seg av det materiale som finnes.

Det er også viktig å poengtere at formålet med Seniorsurfdagen ikke forsvinner men vil bli styrket gjennom samarbeidet og formaliseringen med Digital festival og landets folkebiblioteker. Seniornettforeningene og folkebiblioteket får anledning til å delta aktiv i planleggingen lokalt. Her kan man skreddersy denne uken/dagene med det innhold som man vet at medlemmene etterspør.

For å løfte Digital Festival også nasjonalt, legges det opp til et større åpningsarrangement i Nasjonalbiblioteket mandag 16. september 1200 – 1600, der bl.a. nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre med flere har meldt sin deltakelse.

Så heng på! Det er i uke 38 det skjer. Mer informasjon vil komme.

 

Sturla Bjerkaker og Annette Hannestad

Footer