Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Offentlige tjenester

Digitale tjenester i det offentlige Norge - en kort innføring

Først må du låse opp ytterdøren som har både sikkerhetslås og vanlig lås. Da trenger du to forskjellige nøkler. Når du er igjennom denne døren kommer du inn i entreen som også er låst. Vel igjennom denne døren står du nå i en lang gang med mange låste dører på hver side. Her trengs en nøkkel til hver dør. Dette er én måte å beskrive de sikkerhetsprosedyrer som trengs for å komme i kontakt med (logge på) de forskjellige offentlige og private institusjoner som benytter seg av elektronisk kommunikasjon med innbyggerne.

 

Hvorfor må du dette?

I Norge er det bestemt – som i så mange andre land – at innbyggerne skal kommunisere med store institusjoner – private og offentlige – ved hjelp av digital kommunikasjon. De som ikke vil dette eller som ikke mestrer det får både praktiske problemer og økonomiske sanksjoner, fordi det er meget dyrt å få tilsendt papirinformasjon. Dette er ikke et unikt norsk fenomen, men er rådende i de fleste land i verden i dag.

Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker.

 

Tre-trinns pålogging

Denne artikkel vil ta for seg bruken av Digipost.no som den statlige mest brukte digitale tjeneste. Hvis du vil vite mer om E-boks kan du finne informasjon på nettsiden norge.no/nb/om-digital-postkasse. Begge disse tjenester krever Elektronisk id (Bankbrikke) og forskjellige passord for at du kan benytte deg av dem. Det vanlige er en tre-trinns pålogging (autensiering).

1. personnummer – 11 siffer (nøkkel til hoveddørens sikkerhetslås for du er eier av huset)

2. engangskode dvs. det du får opp ved å trykke på din kodebrikke – 6 siffer (nøkkel til den vanlige dørlåsen)

3. selvvalgt passord for å kunne komme videre til tjenesten – min 8 tegn (både bokstaver, spesialtegn og sifre) (en nøkkel for å komme gjennom entredøren og videre inn i huset)

Har du en kodebrikke fra banken åpner det muligheter for e-kommunikasjon med det offentlige Norge.

 

Offentlige institusjoner.

Mange av disse nettsidene er bygget opp etter samme logikk. Det første du kommer til er hovedsiden (startside) med flere valgfaner. Dette er helt åpent for alle. Trykker du deg videre innover i hierarkiet kommer du til sist til et punkt hvor du blir bedt om å bruke Elektronisk ID. Denne artikkel refererer bare til bruk av Bank-ID (Kodebrikke). Tre-trinns pålogging kreves på dette stadiet.

Offentlige Institusjoner finnes det mange av på statsnivå, på fylkesnivå og på kommunenivå. Her skal nevnes:

NAV.no. (Arbeids- og velferdsetaten) Hovedsiden viser 3 valgfaner hvor det ligger mye åpent tilgjendelig informasjon. Du kan også velge å logge videre til Min Side (LOGG INN -øverst oppe til høyre på hovedsiden). Du blir nå bedt om å velge Elektronisk ID (tretrinns pålogging). Når du så har kommet inn på denne siden vil du kunne se alt NAV har registrert om deg, for eksempel pensjonsutbetalinger med mere.

 

Skatteetaten.no. Hovedsiden viser 6 valgfaner. Under hver fane ligger det mange flere valg. Her finner du emner som Folkeregister (flytting), skattekort, skattemelding/oppgjør med mere.
Når du har valgt den fanen du er interessert i blir du bedt om å velge Elektronisk ID (tretrinns pålogging). Skatteetaten og Brønnøysundregisteret har samarbeidet i en årrekke om en felles nettside som heter ALTINN. Etter din tretrinns pålogging kommer du til denne nettsiden som heter altinn.no. Du kommer også direkte dit når du logger deg på MIN INNBOKS (en av de 6 hovedfanene).

Helsenorge.no.  Alle pasienter har rett til å se sin journal. Til nå har pasienter henvendt seg til sin lege eller sitt sykehus og bedt om å få utlevert journalen på papir eller CD. Digital tilgang til pasientjournalen gjør det mulig å lese sykehusjournalen ved å logge seg på helsenorge.no. Pasienter i Nord-Norge (Helse-Nord) og på Vestlandet (Helse Vest) kan per i dag se sin pasientjournal, det det vil si dokumentene fra sykehuset, på helsenorge.no. Pasienter på Østlandet (Helse Sør-Øst) vil etter planen få digitalt tilgang til sin pasientjournal ved utgangen av 2018. På helse.no kan du lese mer om hva din digitale pasientjournal inneholder.

Pasientsky.no Flere og flere legesentre har tatt i bruk internett-teknologi for timebestilling, reseptfornyelse og e-konsultasjon. Du åpner nettsiden patientSky.no og deretter logger du seg inn med 3-trins pålogging på fanen øverst til høgre Logg inn som pasient. Her kan du bestille time, fornye resepter eller bare spørre om noe (e-konsultasjon). Sjekk med din lege om legekontoret ditt er tilknyttet dette system.

Kommune-Norge. Alle kommuner har en egen hjemmeside hvor du lett kan følge med på hva som skjer i ditt område. Du går inn på hjemmesiden (kommunenavn.no) og ser på de valgene kommunen har lagt ut. Hvis du vil ta kontakt med kommunen finner du en fane som heter Kontakt oss. Den ligger enten helt øverst eller helt nederst på kommunens hjemmeside. Merk også en fane som heter SØK. Her kan du skrive inn et ord om det du leter etter. Mange kommuner har noe som heter Min Side. For å komme inn på denne må du bruke tretrinns innlogging. Her finner du alt kommunen har registrert om deg.

Private institusjoner

Forsikringsleverandører. Her er det mange forskjellige leverandører, men de fleste er bygget opp etter samme prinsipp med en hovedside med flere valgfaner og deretter under-valg hvor du blir bedt om Elektronisk ID det vil si tre-trinns innlogging.

Mange private organisasjoner krever et passord som er spesielt for deres organisasjon og som du som kunde skal bruke for å komme i kontakt med dem. Da er det oftest fordi du ikke trenger tre-trinns påloggingen.

Hva er Digipost?

Ettersom flere og flere mennesker i Norge benytter seg av digitale bank- og betalingstjenester som e-kommunikasjon med det offentlige forsvant flere og flere papirfakturaer og papirbrev fra de fysiske postkassene. Derfor utviklet Posten Norge AS et digitalt postsystem som heter DigipostNorge.

I Digipost kan du motta post digitalt fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter, tilsvarende dagens fysiske postkasse. Den kan benyttes til sikker kommunikasjon. Tjenesten krever at du logger inn med tre-trinns pålogging. Når det kommer et nytt «brev» til deg i din digitale postkasse får du et forvarsel i din mail (for eksempel gmail.com eller online.no) at nå har det kommet noe fra den og/eller den avsender.

Har du først lært å bruke kodebrikke og personlig passord har du kommet veldig langt på den digitale veien som bare fører fremover.

 

Annette Hannestad

-Først publisert i Seniornettmagain 2 2018.

Footer