Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Innherred

Seniornett Innherred
v/Roald Bergstrøm
Runberget 4
7650 Verdal
Besøksadresse:
Levanger Bo- og Aktivitetssenter
Håkon Den Godes gate 40 /46
7600 Levanger

Det er også nettkafeer i Inderøy, Verdal og Frosta.
E-post:
Tlf.: 93435094
Kontaktperson:
Roald Bergstrøm

Vedtekter

Vedtekter for Seniornett Innherred –
Et utvalg i Innherred Seniorforum og som klubb medlem av Seniornett Norge

Siste endring vedtatt på Innherred Seniorforums styremøte april 2014

§ 1 Navn, adresse og stiftelse
Navn er: Seniornett Innherred; med kortform Nettklubben
Sete er, som for Seniorforum Innherred: Levanger kommune
Adresse er: Innherred Seniorforum, Staupslia 41, 7603, Levanger
Nettklubben har egen hjemmeside under seniorportal.no og seniornett.no
Klubben ble stiftet 22. mars 2010.

§ 2 Organisasjon og juridisk person
Seniornett Innherred er nettklubb i forhold til Seniornett Norge og et utvalg i Innherred Seniorforum. Nettklubben dekker kommunene Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta og har mulighet til å opprette statelittklubber i dekningsområdet. Seniornett Innherred er ikke til hinder for at det dannes andre selvstendige seniornettklubber i Innherred.
Nettklubben er gjennom avtale tilknyttet Seniornett Norge og er som utvalg i Innherred Seniorforum samme juridiske person og har felles formue, regnskap, handlingsplan, årsmelding og årsmøte.
Nettklubben rapporterer til styret i Innherred Seniorforum som også oppnevner utvalgsmedlemmene og leder. Nettklubbens leder deltar, i egenskap av å være utvalgsleder, på styremøtene.
Nettklubben har egen hjemmeside i Seniornett Norge sin hjemmeside og eget område i Innherred Seniorforum sin hjemmeside.

§ 3 Formål
Nettklubbens formål er å fremme seniorenes aktive og trygge bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved:
· å arbeide for at alle seniorer som ønsker opplæring og veiledning i bruk av IKT, får det
· å være et faglig og sosialt nettverk for medlemmene
· å være en god samarbeidspartner for andre aktører, både private og offentlige, som arbeider innenfor klubbens interesseområde.

Nettklubben har som særskilt oppgave:
· å bygge opp, drifte og vedlikeholde Innherred Seniorforum sin hjemmeside

§ 4 Medlemskap og medlemskontingent
Alle som vil være med på å fremme klubbens formål, kan bli medlem. Medlemmene har individuelt medlemskap i Seniornett Norge og betaler kontingenten dit. Seniornett Norge fastsetter kontingentens størrelse og overfører ca. 40 % av kontingenten til Nettklubben som har eget kostnadssted i Innherred Seniorforum sitt regnskap. Det er ikke krav til at klubbmedlemmene er medlemmer av Innherred Seniorforum, men utvalgsmedlemmene og de medlemmene som ønsker å delta på årsmøtet, må være det. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv og plikter å følge vedtektene.

§ 8 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer fremmes overfor, og vedtas av Innherred Seniorforum.

Footer