Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Rakkestad

Rakkestad frivilligsentral
Seniornett Rakkestad v/Rosmari Neset
Skogveien 9
1890 Rakkestad
Besøksadresse:
Rakkestad frivilligsentral
Skogveien 9
1890 Rakkestad
E-post:
Tlf.: 46809590
Kontaktperson:
Rosmari Neset

Vedtekter og Styret

1. Foreningens navn
Foreningens navn er Rakkestad Seniornett.
2. Foreningens formål
Foreningens formål er å arbeide for seniorers deltagelse i IKT-samfunnet

3. Medlemskap og kontingent
Alle som vil være med å fremme foreningens formål kan bli medlem.

4. Lokale klubber
Rakkestad Seniornett er en frittstående enhet av Seniornett Norge. Vi har eget styre og våre vedtekter samsvarer med Seniornett Norges retningslinjer for lokale klubber. Klubbens medlemmer er personlige medlemmer av, og betaler kontingent til, Seniornett Norge. En andel av klubbmedlemmenes kontingent tilfaller klubben. Alle medlemmer er registrert i Seniornett Norges medlemsregister.

Klubben er ikke regnskapspliktige til Seniornett Norge. Klubben har selv skaffet lokaler og PC-er til bruk i undervisningen.
Anskaffelse av nytt utstyr står Seniornett Rakkestad selv for.

5. Styret
Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer.
Styret består av:

Leder: Rosmari Neset

Sekretær Rosmari Neset

Kasserer: Inger Marit Halvorsrød
Styremedlem: Berit Bøhn
Styremedlem: Solveig Galaas
Styremedlem: Ellen Marie Gundersen
Bankforbindelse: Marker Sparebank, konto 10501775083

Footer