Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Røyken

Seniornett Røyken
Mosebergveien 4
3440 Røyken
Besøksadresse:
Slemmestad eldresenter
Boligveien 24
3470 Slemmestad

og

Gamleskolen aktivitetshus
Teglverksveien 2
3430 Spikkestad
E-post:
Tlf.: 452 49 423
Kontaktperson:
Jan Omar Børresen

Årsmeldinger

Årsmelding 2016
Røyken

Styret har i 2016 bestått av:
Leder: Thore Johansen Valgt for1 år
Nestleder: Jan Omar Børresen 1 år igjen
Sekretær: Jens Smiseth Valgt 1 år igjen
Kasserer: Anna Stine Johnsen Valgt for 2 år
Styremedlem: Kjell Nergaard
Varamedlem: Petra Storli Valgt for 2 år

Kaffe komité: Petra Storli og Kjell Nergaard
Valgkomité: Ingrid Abusdal og Kjell Nergaard

Pr. 31/12 2016 har vi 144 betalende medlemmer og et æresmedlem.

I løpet av 2016 har vi hatt:
· Årsmøte
· 8. Styremøter
· 8. Nettkaféer med et frammøte på 15 til 25 deltagere.
· SeniorSurfdag 20/09 i forbindelse med Nettkafé
· Datahjelp på bibliotekene:

Midtbygda hver tirsdag fra 2. februar til 26. april
Slemmestad hver tirsdag fra 27. september til 22. november

· Thore representerte Seniornett Røyken på Seniornetts Landsmøte 8. mai

Kurs 2016

Kurs Våren:

Instruktør Jan Omar Børresen :
· iPad begynner 7 Deltagere, 4 ganger, totalt 12 timer
· iPad øvet 5 Deltagere, 6 ganger, totalt 18 timer
· Windows 10 øvet 8 Deltagere, 4 ganger, totalt 12 timer

Instruktør Thore Johansen :
· Windows 10 begynner 9 Deltagere, 5 ganger, totalt 15 timer

Instruktør Jens Smiseth :
· Nettbrett Android 4 Deltagere, 3 ganger, totalt 9 timer
Tilsammen utgjør dette 33 deltagere på kurs i løpet av vårsemesteret

Kurs Høsten:

Instruktør Jan Omar Børresen:
· iPad øvet 4 Deltagere, 5 ganger, totalt 15 timer
· Windows 10 øvet 7 Deltagere, 5 ganger, totalt 15 timer

Tilsammen utgjør dette 11 deltagere på kurs i løpet av høstsemesteret
Totalt 44 deltagere på kurs i løpet av 2016

I tillegg har vi hatt noen en-til-en kurs
Jan Omar har også holdt kurs i iPad i Spania for Seniornett.

2016 har med andre ord vært et aktivt år for Seniornett Røyken.
Økonomien er bra. Regnskapet for 2016 blir framlagt på årsmøtet

 

Thore Johansen
Leder

Footer