Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Direkte

Seniornett Norge
Postboks 1002, Sentrum
0104 Oslo
Besøksadresse:
Seniornett Norge
Dronningens gate 6
0152 Oslo
Kontaktperson:
Sturla Bjerkaker

Generalforsamling 2018

Det er sendt ut epost til alle medlemmer i Seniornett Direkte, med informasjon om denne Generalforsamlingen.

I eposten er det en lenke til å trykke på for å avgi stemme. Denne lenken er personlig, og kan kun benyttes én gang.

Dagsorden er som følger:

• Godkjennelse av forslag til Vedtekter for Foreningen
• Valg på Styreleder og Styremedlemmer

Disse dokumentene ligger også her:

Vedtektsforslag for Seniornett Direkte

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning for foreningen Seniornett Direkte

Husk at fristen er 26. juni.

Da ønsker vi alle lykke til og Godt Valg!

Med vennlig hilsen
Interimsstyret i Seniornett Direkte

Footer