Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Støren

Seniornett Støren
Soknes tunet 2 C
7290 Støren
Besøksadresse:
Aktiviten
7290 Støren
E-post:
Tlf.: 91146809
Kontaktperson:
Ragnar Wisløff

Årsmeldinger

 

Årsmelding 2017:

Vi lar ordlyden fra årsmeldinga for 2016 stort sett også gjelde for 2017, men med noen få tilpassninger, da vi driver etter de samme kriteriene og ingen nye momenter har tilkommet.

Styret har også i 2017 bestått av: Ragnar Wisløff leder, Asbjørn Wolden nestleder og kursansvarlig, Sverre Tangstad kasserer og Mathias Bruheim sekretær.
God assistanse har vi fortsatt av Olav Kjøtrød, Rolf Hagestuen.
Vi tilbyr våre tjenester med diverse PC-kurs for befolkningen i M,Gauldal, for Hovins- og Lundamo-bygger. Og vi har også ei kaffestund med altmuligprat. Og vi er svært gjerne behjelpelige med å ordne opp i PC-problemer og utfordringer i dataverden. Vi gir gjerne råd pr. tlf. eller stikker innom der PCen bor.
Vi hadde i 2017 10 kursdager fra januar til ut mars. Disse ble stort sett besøkt av «gamle» elever som gjerne ville ha litt repetisjon og det ønsket etterkom vi etter beste evne.
Høstsemesteret, som startet 21. september, besto også av 10 kursdager, men nå måtte vi legge kursene til lokaler som vi fikk låne av GSK, da vår kjære Aktiviteten var under ombygging. Litt trøblete og upraktisk, men vi fikk da avviklet 10 samlinger og avsluttet den 30. november. Heller ikke høstsemesteret samlet den helt store oppsluttningen, men de som møtte opp, …hadde nok utbytte av disse timene med IT-undervisning. Vi brukt mye tid på overgangen til Windws 10 og har også bestilt 6 nye Office-lisenser som dermed blir tilgjengelig for de av våre «elever som ønsker det.
Vårt eget kurslokale AKTIVITETEN,  …er kjent som ideelt for kurs og undervisning. Vi har Gauldalens største TV/STORSKJERM  80», …som kan leses av 30 personer eller flere, vi har også eget høyttaleranlegg m/teleslynge. For ikke å glemme en topp prosjektor med framsyning på et kjempelerret. Begge framsyningselementa kan brukes samtidig. Og det sier seg sjøl at en aktiv lærer har evne til maksimal undervisningskapasitet under slike forhold.
Det er derfor synd at vi f.o.m. april 2017 ikke hadde tilgang til våre hensiktsmessige lokaler. Trøsten er at vi er lover tilgang f.o.m. høstsemesteret 2018.
Pågangen til våre begynnerkurs synes å ha avtatt. Hvis dette skyldes at behov for at kunsten for å lære seg PCbruk er lite til stede, …så er jo det ei gladsak som vi i Støren Seniornett har medvirka til. Men vi heller vel heller til den oppfatning at mange og deriblant mange eldre eller middelaldrende burde ta kontakt med oss. Det er kommet til nye behov de siste åra f.eks. Internett og www.digipost.no , kjernejournal på www.helsenorge, www.friskliv.no og ikke minst innlogging med BankID både her og der…, ikke minst på skatteetaten og Altinn. Vi meiner det er nok å ta tak i.
Kurskostnadene hos oss bør ikke skremme folk. De er null, men litt til husleie og kaffe tar vi imot. Dessuten blir vi glad hvis våre «elever» melder seg inn i Seniornett Norge. Ta kontakt med en av de som er nevnt i første avsnitt for å forhøre dere. Vi som fortsatt holder stand har det i hvert fall artugt.
Vi håper og tror at vi igjen er på plass i Aktiviteten fra høsten 2018.

 

Årsmelding 2016:

Årsmelding 2016 Støren Seniornett:

Støren Seniornett har også i 2016 kjørt 20 kursdager (10 på våren og 10 på høsten) Vi har ikke hatt nok deltakere til å kjøre spesifikke kurs, men har heller behandlet og løst diverse pc-problemer for hver enkelt deltaker og synes vi har gjort en brukbar jobb i det. Denne vinteren har vi kjøpt 5 lisenser til Microsoft Office programpakken som består av 6 programmer og har hatt litt trøbbel med nedlastning og aktivering av disse. Derfor avla vi Seniornett Norge et besøk den 19. Desember for litt veiledning. Joop Cuppen ga oss en grei orientering og vi trodde dermed vi hadde alt i box, men den gang ei…, etter noen feilslåtte nedlastninger får vi endelig skikk på saken og kunne ta ibruk 2016-versjonen av Microsoft Office programpakken. Dermed kom vi i mål til slutt og kan idag si oss fornøyd. Vi starter opp igjen til høsten, se program!

RaWi. (Leder)

 


Årsmelding 2015

Vi lar ordlyden fra årsmeldinga for 2014 også gjelde for 2015, men med noen få tilpassninger da vi driver etter de samme kriteriene og ingen nye momenter har kommet inn i bildet.

Styret har også i 2015 bestått av: Ragnar Wisløff leder, Asbjørn Wolden nestleder og kursansvarlig, Sverre Tangstad kasserer og Mathias Bruheim sekretær.
God assistanse har vi av Olav Kjøtrød, Rolf Hagestuen og Jan M, Sunnset.
Vi tilbyr våre tjenester med diverse PC-kurs for befolkningen i M,Gauldal, for Hovins- og Lundamo-bygger. Og vi har også ei kaffestund med altmuligprat. Og vi er svært gjerne behjelpelige med å ordne opp i PC-problemer og utfordringer i dataverden. Vi gir gjerne råd pr. tlf. eller stikker innom der PCen bor. Vi hadde i 2015 10 kursdager i vår og 10 i høstsemesteret. I vinter har vi brukt mye tid på overgangen til Windows 10.
I vår-semesteret hadde vi også et kurs i fotobehandling, Picasa.

Våre kurslokaler er kjent som ideellt egna for kurs og undervisning. Gauldalens største TV/STORSKJERM 80tommers som kan leses av 30 personer eller flere og eget høyttaleranlegg m/teleslynge. Vi har også en topp prosjektor med framsyning på et kjempelerret. Begge framsyningselementa kan brukes samtidig. Og det sier seg sjøl at en aktiv lærer har evne til maksimal undervisningskapasitet under slike forhold.

Nextgentel forsyner oss med gratis Internett-tilgang for 32 PCer.
SeniornettNorge leier oss gratis 5 PCer som vi oppdaterer og låner ut for kortere eller lengre tid.
Pågangen til våre begynnerkurs har avtatt. Hvis dette skyldes at behov for at kunsten for å lære seg PCbruk er lite til stede, …så er jo det ei gladsak som vi i Støren Seniornett har medvirka til. Men vi heller vel heller til den oppfatning at mange og deriblant mange eldre eller middelaldrende burde ta kontakt med oss. Det er kommet til nye behov de siste åra f.eks. Internett og www.digipost.no , kjernejournal på www.helsenorge, www.friskliv.no og ikke minst innlogging med BankID både her og der…, ikke minst på skatteetaten og Altinn. Vi meiner det er nok å ta tak i.

Kurskostnadene hos oss bør ikke skremme folk. De er null, men litt til husleie og kaffe .For minstepensjonister er alt fritt. Dere er i hvert fall fortsatt velkomne til oss kl. 10 – 12 hver fredag. Eller ta kontakt med en av de som er nevnt i første avsnitt for å forhøre dere. Vi som fortsatt holder stand har det i hvert fall artugt.
Og på Aktiviteten har vi også et romslig kontor der vi hjelper folk enkeltvis eller underviser mindre grupper.

Mathias Bruheim, sekretær.

 Årsmelding 2014

Styret har siste år bestått av: Ragnar Wisløff leder, Asbjørn Wolden nestleder og kursansvarlig, Sverre Tangstad kasserer og Mathias Bruheim sekretær. God assistanse har vi av Olav Kjøtrød, Gunnar Lund, Rolf Hagestuen og Jan M, Sunnset.
Vi tilbyr våre tjenester med diverse PC-kurs for befolkningen i M,Gauldal, for hovins- og lundamo-bygger. Og vi har også ei kaffestund med altmuligprat. Og vi er svært gjerne behjelpelige med å ordne opp i PC-problemer og utfordringer i dataverden. Vi gir gjerne råd pr. tlf. eller stikker innom der PCen bor. Vi hadde i 2014 10 kursdager i vår og 10 i høstsemesteret.
I første semester hadde vi et kurs i fotobehandling, Picasa.

Våre kurslokaler er kjent som ideellt egna for kurs og undervisning. Gauldalens største TV/STORSKJERM 80tommers som kan leses av 30 personer eller flere og eget høyttaleranlegg m/teleslynge. Vi har også en topp prosjektor med framsyning på et kjempelerret. Begge framsyningselementa kan brukes samtidig. Og det sier seg sjøl at en aktiv lærer har evne til maksimal undervisningskapasitet under slike forhold.

Nextgentel forsyner oss med gratis Internett-tilgang for 32 PCer.
SeniornettNorge leier oss gratis 5 PCer som vi oppdaterer og låner ut for kortere eller lengre tid.

Pågangen til våre begynnerkurs har avtatt. Hvis dette skyldes at behov for at kunsten for å lære seg PCbruk er lite til stede, …så er jo det ei gladsak som vi i Støren Seniornett har medvirka til. Men vi heller vel heller til den oppfatning at mange og deriblant mange eldre eller middelaldrende burde ta kontakt med oss. Det er kommet til nye behov de siste åra f.eks. Internett og www.digipost.no , kjernejournal på www.helsenorge,info www.friskliv.no og ikke minst innlogging med BankID både her og der…, ikke minst på skatteetaten og www.Altinn.no. Vi meiner det er nok å ta tak i.

Kurskostnadene hos oss bør ikke skremme folk. De er null, men litt til husleie og kaffe .For minstepensjonister er alt fritt. Dere er i hvert fall fortsatt velkomne til oss kl. 10 – 12 hver fredag. Eller ta kontakt med en av de som er nevnt i første avsnitt for å forhøre dere. Vi som fortsatt holder stand har det i hvert fall artugt.
Og på Aktiviteten har vi også et romslig kontor der vi hjelper folk enkeltvis eller underviser mindre grupper.

Mathias Bruheim, sekretær.

Footer