Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Støren

Seniornett Støren
Soknes tunet 2 C
7290 Støren
Besøksadresse:
Aktiviten
7290 Støren
E-post:
Tlf.: 91146809
Kontaktperson:
Ragnar Wisløff

Landsmøtet 2019:

Landsmøtet 2019 13. – 14. mai.

Et kort referat fra Landsmøtet 13. – 14. mai.

Landsmøtet:

Åpningstale v/styreleder Karin Moe Røisland.

Etter at alle formaliteter er på plass, går møteleder Steinar Simonsen løs på sakslista:

 1. Årsberetning for 2017 og 2018 blir enstemmig godkjent.
 2. Årsoppgjør, regnskap og revisjonsberetning for 2017 og 2018 blir enstemmig godkjent.
 3. Vedtektsendringer:
 • § 1: Navneendring: Seniornett Norge endres til Seniornett.
  § 2: Direkte medlemmer og lokale medlemmer er likeverdige.
  Vedtatt etter noe diskusjon.
  § 3: Kontingenten er lik for alle. Vedtatt etter noe diskusjon.
  § 4: Organer: Omformulering vedtatt.
  § 5.1: Landsmøtets myndighet. Omformulering vedtatt.
  § 5.2: Innkalling til Landsmøte: Omformulering vedtatt.
  § 5.3: Stemmerett. Omformulering vedtatt.
  § 5.4: Landsmøtets beslutninger. Omformulering vedtatt.
  § 6: Ledermøte. Omformulering vedtatt.
  § 7.1: Valgkomitéens sammensetning. Omformulering vedtatt.
  § 7.2: Valgkomitéens arbeid. Omformulering vedtatt.
  § 8.1: Hovedstyrets oppgaver. Omformulering vedtatt.
  § 8.2: Valg av hovedstyre. Omformulering vedtatt.
  § 8.3: Møter i hovedstyre. Omformulering vedtatt.
  § 8.4: Råd og Utvalg. Omformulering vedtatt.
  § 9: Sekretariatet. Omformulering vedtatt.
  § 10: Fullmakter. Omformulering vedtatt
  § 11: Foreningene. Omformulering vedtatt etter noe diskusjon.
  § 12: Eksklusjon. Omformulering vedtatt
  § 13: Oppløsning. Omformulering vedtatt.
  § 14: Ikrafttreden. Omformulering vedtatt.

(Endringene vil bli lagt ut på SENIORNETT’s hjemmesider etter hvert)

 1. Statssekretær Paul Chaffey: Om Regjeringens Digitaliseringspolitikk.
 2. Paneldebatt : «Hva skal til for å få seniorene på nett», med
  statssekr.:Paul Chaffey,
  nestleder Mette Gundersen, KS
  forbundsleder Jan Davidsen, Pensjonistforbundet
  styreleder Karin Moe Røysland, Seniornett.
  Debattleder generalsekretær Kristin Ruud.
 3. Seniornetts Handlingsplan for 2019 – 2020
 4. Budsjett 2019. Vedtatt etter noe diskusjon.
 5. Fastsettelse av kontingent. Det ble fremmet forslag for 450,-, 400,- og 350,- og 350,- fikk overveldende flertall ved avstemming.
 6. Valg av hovedstyret. Det ble gjenvalg av hele sittende styre. Revisor er gjenvalgt. + ny Valgkom.
 7. Digital Festival i uke 38, fra 1 dag til 7 dager. (mandag 16.september)

Avsluttning ved styreleder Karin Moe Røisland.
Landsmøtet hevet kl. 13

Se hovedsiden til Seniornett!

 

 

 

 

 

 

Ha fortsatt en riktig fin vinter!

Hilsen Mathias Bruheim, Olav Kjøtrød, Rolf Hagestuen, Sverre Tangstad, Asbjørn Wolden og Ragnar Wisløff.

Footer