Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Aktuelt

Men noen andre klikket og svindlet moren din!

Portrett Kristin Ruud

Generalsekretær Kristin Ruud

Dette innlegget er et svar til Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass, som i Aftenposten tar opp problemstillinger med eldre som ikke klarer å bruke nettbank alene. Vi fikk på trykk en forkortet versjon av dette innlegget, som vi legger ut i sin helhet her.

Link til innlegget fra Janne Syversen

Veiledning av eldre i digitale ferdigheter bør skje innenfor trygge rammer. I Seniornett ser vi mange steder at det er mange ulike aktører som hentes inn for å «hjelpe eldre med data». Noen steder er det ungdomsskoleelever, andre steder er det frivillige som er rekruttert gjennom frivillighetssentraler, eller som har meldt seg selv til tjeneste på et seniorsenter. Frivillig arbeid er bra! Men vår bekymring er tryggheten til de som mottar hjelp. Mange eldre har ikke fått tilstrekkelig informasjon om hva en kodebrikke til nettbanken er, og låner gjerne bort både kodebrikken og passordet til en av sine hjelpere.

Å være veileder for seniorer i bruk av PC, nettbrett eller smarttelefon, bør innebære at veilederen får opplæring i hva som er trygg veiledning. Seniornett anbefaler våre veiledere å signere en taushetserklæring i tillegg.

Bruk oss!

Seniornett har eksistert som frivillig organisasjon siden 1997. Vi er etablert av seniorer for seniorer og har som formål å bidra til å styrke digital kompetanse hos seniorer. Vi har 230 lokalforeninger rundt om i hele landet og ca. 9 000 medlemmer. Vi holder kurs, foredrag og driver utstrakt veiledning én til én. Vi blir finansiert av statsstøtte og kontingent, men er underfinansiert. Vi skulle gjerne kunne gjort vårt tilbud bedre kjent.

Kommunens ansvar

Det er en kommunal oppgave å gi grunnleggende digital kompetanse til sine innbyggere, også seniorer. Derfor er det ganske skremmende at mange kommuner verken har en frivillighetsstrategi eller noen tanker om hvordan digital opplæring av eldre skal skje. Heldigvis finner vi også unntakene, som Bærum, Asker eller Tønsberg for å nevne noen kommuner som har valgt et aktivt samarbeide med Seniornett. I Tønsberg er det for eksempel slik at kommunalt ansatte kan drive veiledning i digitale verktøy av inntil en halv times varighet, men de som har behov for lengre tid blir henvist til Seniornett. Og i Asker har Seniornett tatt på seg å være på alle de sju innbyggertorvene i den nye sammeslåtte Asker kommune. Også i Bærum har vi samme tette samarbeid med kommunen.

Framover blir det viktigere å holde seniorer på nett enn å få seniorer på nett. Da trenger seniorene å kunne få trygg dataveiledning når de trenger det.

Av generalsekretær Kristin Ruud, Seniornett

Innlegget fra Janne Syversen, Aftenposten 24. oktober 2019

Footer