Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Prosjekter

H2HCare

 

En sosial robotbasert løsning for eldres pleie og veiledning etter utskrivning fra sykehus til hjemmet

 

Det europeiske “Active and Assisted Living” (AAL) – prosjektet H2HCare (Social robot-based solution for elders’ Care management and coaching after discharge from Hospital to Home) startet opp i april 2020, med en varighet på 36 måneder.

H2HCare tar sikte på å støtte eldre med hjerteproblemer i overgangen fra akutt- behandlingen på sykehus og til deres overføring til lokalt sykehjem eller deres eget hjem. Prosjektet vil utvikle et robotbasert støttesystem for at det skal være enklere for de eldre å følge et behandlingsopplegg og endringer i livsstil etter overføringen fra sykehuset. Denne roboten vil hjelpe eldre med

(i) støtte og rådgivning og en direkte- linje til legen under rekonvalesensperioden for å følge behandlingsoppleggsplanen hjemme – slik at man kan unngå en ny innleggelse til sykehuset

(ii) støtte for enklere å kunne følge opp legens instruksjoner;

(iii) hjelpe helsepersonell for å kunne følge opp og overvåke sykdomstilstanden til den eldre for å unngå ny innleggelse.

H2HCare systemet vil tilby et personlig og robotbasert støttesystem for eldre pasienter etter utskrivning fra sykehuset ved hjelp av tilpassede og integrerte tjenester. Før pasienten skrives ut fra sykehus, vil en spesiell tjeneste (Pre-Discharge Comprehensive Elders Risk Assessment Service) hjelpe legene ved vurdering av risiko for innleggelse på nytt ved å gjennomføre en grundig analyse av pasienten for å bestemme det personlige nivået på de tjenestene som robotsystemet bør inneholde. En annen tjeneste (Older Adult Post-Discharge Monitoring and Follow-up Service) vil bruke flere sensorer og kunstig intelligens for å følge med på pasienten og passe på at planen med daglige aktiviteter, behandlinger og medisininntak blir fulgt. Tjenesten Robot-based Coaching and Intervention Service gir støtte, motivasjon og råd til pasienten og pårørende slik at opplegget for pasienten etter sykehusutskrivningen kan gjennomføres så enkelt som mulig.

Seniornett deltar i dette prosjektet sammen med:

• Tekniske Universitetet i Cluj-Napoca, Romania
• Tellu IoT AS, Norge
• Universitetssykehusene i Genève, Sveits
• ConnectedCare Services B.V., Nederland
• No Isolation, Norge

 

For mer informasjon om prosjektet på engelsk, se https://h2hcare-aal.eu/

Innovcare

InnovCare er en IKT-basert løsning som skal gi et bedre og mer tilgjengelig tilbud til eldre fra helsevesenet og fra pårørende. Løsningen skal hjelpe til med et skifte mot mer forebyggende arbeid og til at den enkelte tar bedre vare på seg selv. Systemet har 3 hovedpilarer:

 

· Måling av fysisk aktivitet vhja. bærbar teknologi.

· Måling / evaluering av nevrologisk tilstand vhja. Smarttelefon.

· Nettverk som støtter egenbehandling ved å åpne for at pårørende engasjerer seg og muliggjør utveksling av informasjon / erfaringer mellom de 3 deltakerkategoriene: eldre, pårørende og helsepersonell.

 

Løsningen realiseres ved å tilpasse og integrere forskjellige kommersielle løsninger. De tekniske hovedkomponentene er:

 

· Et brukergrensesnitt bygget utenpå et kommersielt produkt – eHealthStudio – med innebygget beskyttelses- og autoriseringsprosedyre som sikrer de personlige dataene.

· Et beslutningstaking-system. Basert på løpende målinger fra de bærbare sensorene overvåker dette systemet helsestatus og oppførsel og oppdager tilstander som det bør meldes fra om.

· Bærbar teknologi for overvåking av helsestatus og fysisk aktivitet. En klokke som gjør målinger relatert til helsestatus: Fall- og sjokk måling, hud og nær-kropp temperatur og puls.

· Teknologi for evaluering av nevrologisk tilstand. En løsning som bygger på 10 – 20 sekunders videosnutter og datafiler spilt inn på en smarttelefon eller et nettbrett og som representerer spesielle aktiviteter personen utfører.

 

InnovCare setter den eldre og vedkommendes uformelle støttespiller (kan for eksempel. være pårørende) i fokus slik at disse kan samarbeide med helsepersonell som et team. Løsningen skal:

 

· Støtte og lære den eldre til bedre å forstå sin helsetilstand.

· Føre til øket bruk av IKT-baserte tjenester og verktøy som gir brukeren vesentlig bedre mulighet til å ta vare på seg selv.

· Gi pårørende vesentlig bedre muligheter til å utveksle erfaringer og støtte hverandre.

 

For mere informasjon om prosjektet på engelsk, se https://www.innovcare.org/

og http://www.thecarewatch.com/projects.html

 

SmartBEAT

SmartBEAT fokuserer på behov som eldre mennesker med hjerteproblemer og de som følger dem opp (leger, sykepleiere og familie/venner) har. Løsning skal bidra til at pasienten følger opp sin egen tilstand og på bakgrunn av det setter inn tiltak på eget initiativ. Systemet gir i sanntid tilbakemelding til hjelpepersoner – både formelle (leger / sykepleiere) og uformelle (familie og venner) – som setter disse i stand å følge utviklingen og til å gripe inn når det er nødvendig.

Løsningen bidrar til effektivt samspill mellom pasient og hjelpere. Det er en smarttelefonbasert overvåkingsenhet som bruker kommunikasjonsteknologi og sensorer for å overvåke en samling av kliniske variable: Fysisk aktivitetsnivå, vekt, blodtrykk, veske i lungene, hjerterytme og i hvilken grad pasienten følger det som er foreskrevet av lege(medisin, øvelser).

Målingene blir behandlet, lagret og gjort tilgjengelige for hjelpere slik at disse på en enkel og rask måte kan overvåke pasienten hjemme hos henne/han. Målingene blir behandlet av en spesiell algoritme som sammenligner dem med basisverdier for pasienten og gir automatiske varsler når det er nødvendig å sette inn tiltak.

SmartBEAT gir pasientene sanntids overvåking og presentasjon av en samling viktige parametre uten at det er nødvendig å besøke lege. Pasientene får en løsning som er lett å bruke, som gir dem trygghet mht. helsetilstanden og som foreslår tiltak hvis tilstanden er forverret.

Den pasientsentrerte tilnærmingsmåten til helsetjenester som SmartBEAT er basert på er avgjørende for å forbedre behandlingen av eldre med hjerteproblemer fordi mange eldre ikke uten videre erkjenner verdien av tilstandsovervåking som muliggjør egenbehandling.

 

Seniornett deltar i dette prosjektet sammen med: Fraunhofer Portugal, Remedus (Belgia), Vigisense, Smart Homes (Nederland), LifeOnKey, VERHAERT, Kempenlife (Nederland), Faculdade de Medicina Universidade do Porto (Portugal), og CHSJ (Portugal).

For mere informasjon om prosjektet på engelsk, se http://www.smartbeatproject.org/

 

 

Footer