Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Prosjekter

Innovcare

InnovCare er en IKT-basert løsning som skal gi et bedre og mer tilgjengelig tilbud til eldre fra helsevesenet og fra pårørende. Løsningen skal hjelpe til med et skifte mot mer forebyggende arbeid og til at den enkelte tar bedre vare på seg selv. Systemet har 3 hovedpilarer:

 

· Måling av fysisk aktivitet vhja. bærbar teknologi.

· Måling / evaluering av nevrologisk tilstand vhja. Smarttelefon.

· Nettverk som støtter egenbehandling ved å åpne for at pårørende engasjerer seg og muliggjør utveksling av informasjon / erfaringer mellom de 3 deltakerkategoriene: eldre, pårørende og helsepersonell.

 

Løsningen realiseres ved å tilpasse og integrere forskjellige kommersielle løsninger. De tekniske hovedkomponentene er:

 

· Et brukergrensesnitt bygget utenpå et kommersielt produkt – eHealthStudio – med innebygget beskyttelses- og autoriseringsprosedyre som sikrer de personlige dataene.

· Et beslutningstaking-system. Basert på løpende målinger fra de bærbare sensorene overvåker dette systemet helsestatus og oppførsel og oppdager tilstander som det bør meldes fra om.

· Bærbar teknologi for overvåking av helsestatus og fysisk aktivitet. En klokke som gjør målinger relatert til helsestatus: Fall- og sjokk måling, hud og nær-kropp temperatur og puls.

· Teknologi for evaluering av nevrologisk tilstand. En løsning som bygger på 10 – 20 sekunders videosnutter og datafiler spilt inn på en smarttelefon eller et nettbrett og som representerer spesielle aktiviteter personen utfører.

 

InnovCare setter den eldre og vedkommendes uformelle støttespiller (kan for eksempel. være pårørende) i fokus slik at disse kan samarbeide med helsepersonell som et team. Løsningen skal:

 

· Støtte og lære den eldre til bedre å forstå sin helsetilstand.

· Føre til øket bruk av IKT-baserte tjenester og verktøy som gir brukeren vesentlig bedre mulighet til å ta vare på seg selv.

· Gi pårørende vesentlig bedre muligheter til å utveksle erfaringer og støtte hverandre.

 

For mere informasjon om prosjektet på engelsk, se https://www.innovcare.org/

og http://www.thecarewatch.com/projects.html

 

SmartBEAT

SmartBEAT fokuserer på behov som eldre mennesker med hjerteproblemer og de som følger dem opp (leger, sykepleiere og familie/venner) har. Løsning skal bidra til at pasienten følger opp sin egen tilstand og på bakgrunn av det setter inn tiltak på eget initiativ. Systemet gir i sanntid tilbakemelding til hjelpepersoner – både formelle (leger / sykepleiere) og uformelle (familie og venner) – som setter disse i stand å følge utviklingen og til å gripe inn når det er nødvendig.

Løsningen bidrar til effektivt samspill mellom pasient og hjelpere. Det er en smarttelefonbasert overvåkingsenhet som bruker kommunikasjonsteknologi og sensorer for å overvåke en samling av kliniske variable: Fysisk aktivitetsnivå, vekt, blodtrykk, veske i lungene, hjerterytme og i hvilken grad pasienten følger det som er foreskrevet av lege(medisin, øvelser).

Målingene blir behandlet, lagret og gjort tilgjengelige for hjelpere slik at disse på en enkel og rask måte kan overvåke pasienten hjemme hos henne/han. Målingene blir behandlet av en spesiell algoritme som sammenligner dem med basisverdier for pasienten og gir automatiske varsler når det er nødvendig å sette inn tiltak.

SmartBEAT gir pasientene sanntids overvåking og presentasjon av en samling viktige parametre uten at det er nødvendig å besøke lege. Pasientene får en løsning som er lett å bruke, som gir dem trygghet mht. helsetilstanden og som foreslår tiltak hvis tilstanden er forverret.

Den pasientsentrerte tilnærmingsmåten til helsetjenester som SmartBEAT er basert på er avgjørende for å forbedre behandlingen av eldre med hjerteproblemer fordi mange eldre ikke uten videre erkjenner verdien av tilstandsovervåking som muliggjør egenbehandling.

 

Seniornett deltar i dette prosjektet sammen med: Fraunhofer Portugal, Remedus (Belgia), Vigisense, Smart Homes (Nederland), LifeOnKey, VERHAERT, Kempenlife (Nederland), Faculdade de Medicina Universidade do Porto (Portugal), og CHSJ (Portugal).

For mere informasjon om prosjektet på engelsk, se http://www.smartbeatproject.org/

 

 

Footer