Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Protokoll fra hovedstyremøtene

Hovedstyret i Seniornett har besluttet å legge ut protokoll fra hovedstyrets møter tilgjengelig for lokalforeningene. Målet er at foreningene skal få større innsikt i beslutninger som tas av hovedstyret.

Snart klart til Digital festival!

Planleggingen av Digital festival er i full gang rundt om i landet. Her får du mer informasjon, samt tips og ideer for hvordan dere går frem for å arrangere Digital festival.

Designmanual Digital festival 2019

I forbindelse med Digital festival er det laget en egen designmanual og logoer. Filene kan lastes ned fra tabellen nedenfor.

Taushetserklæring

Hovedstyret ber lokalforeningene sørge for at frivillige kursholdere og veiledere som kan få innsyn i private opplysninger fra medlemmer eller personer de hjelper undertegner en taushetserklæring.

Momskompensasjon

Lotteri og stiftelsestilsynet administrerer en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Denne tilskuddsordningen kalles for momskompensasjon generell ordning.

Footer