Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

SeniorSurf-dagen 20. september 2018

Fra SeniorSurf til Digital Festival 2018 – Digital kunnskap for alle

 

Seniornett har lenge samarbeidet med biblioteker om å arrangere SeniorSurf-dagen hver høst over hele landet. Så også i år, SeniorSurf-dagen er foreslått til torsdag 20 september. Men nå skjer en fornyelse flere steder.

Seniornett Norge har drøftet hvordan arrangementet kan fornyes og lanserer i år det nye navnet «Digital Festival» som er blitt svært godt mottatt hos bibliotekene. Navnet fungerer på flere språk, det vender seg ikke bare til – men mest – til seniorer, og det signaliserer at læring kan være fest og moro. Digital Festival kan også foregå over flere dager.

Etter innspill fra Seniornett Norge støtter Nasjonalbiblioteket i år flere prosjekter som lanserer Digital Festival som en videreføring av Seniorsurf-dagen. Det gjelder Deichmanske Bibliotek i Oslo og Fylkesbiblioteket i Akershus med bibliotekene i Oppegård, Lørenskog og Ullensaker. Deichmanske vil bl.a. analysere behovene i en Fokusgruppe der Seniornettmedlemmer er med. Akershusbibliotekene vil bruke hele Uke 38 til Digital Festival. Det blir «myldredager», der folk kan komme og få veiledning og prøve ulike digitale hjelpemidler, «Seniorgaming», foredrag, kurs og mye mer. I Oppegård har de for eksempel «På nett klokken ett» for seniorer.

Vi vil avvente resultatene fra prøveprosjektet før vi innfører det overalt (og da faser vi ut «SeniorSurf dagen» for godt). Dette blir evt. til neste år, så i år vil SeniorSurf avholdes tradisjonelt i parallell med et lite antall steder som avholder Digital Festival. Men vi oppfordrer alle møteplassene til å benytte betegnelsen «Digital Festival» allerede i år – også i kontakten med lokale media.

Utgangspunktet for den nye logoen og designprogrammet for Digital Festival er tastaturet på en datamaskin. Alle Seniornettforeninger, bibliotek og frivilligsentraler får gratis tilgang til materiellet. Produksjon av materiell (plakater, roll ups, bannere, brosjyrer mv. må imidlertid den enkelte bruker dekke selv). Ta kontakt med Seniornett Norge, kontor@seniornett.no,  eller Akershus Fylkesbibliotek v/Tordis H. Kverndokk for å få tilgang til designmanualen.

«Digital Festival vil få flere på nett. Festivalen skal vise at det er morsomt, trygt, demokratisk og ufarlig å lære nytt, uavhengig av alder. Den skal vise at læring er tilgjengelig, jordnær, troverdig og kan styrke fellesskap.»

Så derfor:

  • SeniorSurf dagen er satt til 20. september (eller uke 38 hvis en annen dag passer bedre)
  • Seniornett MAGASINET kommer ut til dagen og blir sendt ut i forveien til de påmeldte møteplassene
  • På Seniornetts websider ( https://www.seniornett.no/category/tips-og-triks/kom-i-gang/ ) finnes materiale for nybegynnere som kan benyttes av møteplassene
  • Årets tema er: «Digital kunnskap for alle»
  • De som ønsker tilgang til designmaterialet for Digital Festival kan få dette ved å henvende seg til kontor@seniornett.no
  • SeniorSurf-plakat som kan brukes til annonsering av dagen, kan lastes ned her: SeniorSurf-plakat 2018_korr

 

De påmelde møteplassene vil komme på vår MØTEPLASSLISTE

Møteplassene kan melde seg på her:

SeniorSurf påmelding

 

Footer