Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Gol

Frivilligsentralen Gol
Breidokkgutu 10
3550 Gol
Besøksadresse:
Frivilligsentralen Gol
Breidokkgutu 10
3550 Gol
E-post:
Tlf.: 32075845
Kontaktperson:
Trond A. Johansen

Gol

Gol Helselag ble stiftet i 1947.

Nff Gol Helselag eig og driv ” Frivillighetssentralen Gol”. Her er det mange aktivitetar og faste tiltak ( sjå eige omtale) (Frivillighetsentralen på Gol) Styret i Nff Gol Helselag har 17 medlemmer med ein samansetning der kvar krets i kommunen har ein styremedlem, eldrelaget og demensforeningen har kvar sin og det er ein medlem som er helsefagleg. Styret i helselaget utgjer og styret i Frivillighetssentralen Gol. Nff Gol Helselag har tre utval som arbeider for hjarte/kar- , barn/familie- og eldresak. Dei står for årlege tiltak som aktivitetsdag i Folkestigen (Familiemarsjen), eldredag, ”stølsdag” , basar og samlingar med helseopplysning t.d. fyrstehjelpskurs. Innsamlingsaksjon til forskning og opplysning om demens engasjerer mange. Fleirkulturelle torsdagstreff ein gong i månaden er godt i gang.

Velkomne er de!

Footer