Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Om oss

Organisasjonen skal:
• arbeide for å fremme seniorers aktive bruk av digitale verktøy og tjenester.
• arbeide for å sikre seniorer opplæring, støtte og veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester.
• være et faglig og sosialt nettverk for medlemmene, også i et helseperspektiv.
• arbeide for å påvirke den digitale utviklingen i Norge til beste for seniorer.
• være en god samarbeidspartner for andre aktører, både private og offentlige, som arbeider innenfor organisasjonens interesseområde.

Data har fått en viktig plass i samfunnet. Både i arbeidslivet, i det sosiale livet og i den praktiske hverdagen kreves det at man mestrer data. Da flere og flere tjenester vi er avhengige av blir tilgjengelige på nett. Nettbank er blitt allemannseie og det offentlige har satset tungt på tjenester som Minside.no og NAVs pensjonskalkulator.

Dessverre mangler mange i gruppen over 55 år den grunnleggende kunnskap som trengs for å benytte disse tilbudene, selv om de egentlig er av de viktigste målgruppene for tjenestene. Digital kompetanse er definert som en basisferdighet på lik linje som å kunne skrive og lese.

I de siste årene har titusener av eldre fått kontinuerlig oppdatering, kunnskapspåfyll og støtte av organisasjonens 200 Seniornett-foreninger, som også fungerer som møteplasser, og hvor de kan utveksle erfaringer og holde hverandre oppdatert.

I følge Regjeringens prosjekt «Digital deltakelse 2017» er opplæringsprosessen av eldre personer en høyt prioritert oppgave både sentralt og lokalt, da all kommunikasjonen med innbyggerne skal foregå på nett.

OBS: Den felles utfordringen er stor, da fortsatt 400-500.000 seniorer ikke er nettbrukere, og som således ikke kan benytte seg av de offentlige tjenester.

Seniornett signaliserte tidlig at den vil samarbeide med kommuner og andre aktører for å gi seniorer, som ønsker det, et gratis tilbud om informasjon og dataopplæring. Og det haster!

Footer