Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Majorstuen

Deichmanske bibliotek filial Majorstuen
Seniornett Majorstuen
Harald Hårfagresgate 2
0363 OSLO
Besøksadresse:
Deichmanske bibliotek filial Majorstuen
Harald Hårfagresgate 2
0363 OSLO
E-post:
Tlf.: 95816838
Kontaktperson:
Thomas Eckersberg

Majorstuen

Majorstuen og Seniornett

Det var her det hele startet i 1997. Nå er det snart ti år siden kimen til Seniornett Norge ble lagt på Majorstuen filial, Deichman bibliotek.

 

 

UTVIKLINGEN AV SENIORNETT NORGE

Ergoterapeut Sidsel Bjørneby var initiavtaker. Hun har i mange år hatt sitt eget firma som blant annet arbeidet med å bygge bro mellom utviklere og brukere av ny og selvbetjent teknologi med spesielt fokus på behovene for eldre og funksjonshemmede. I 1996 fikk hun midler til et EU-prosjekt om Internett og eldre. Seks pensjonister deltok og de korresponderte med med barn i 6. klasse via e-post. Deretter søkte hun Telenor Privat om midler til å starte «Internett Senior» på Deichmanske Bibliotek, Majorstuen filial og på Stovner eldresenter. Tanken var at en gruppe hvert sted skulle lære litt om Internett og bruk av e-post i løpet av ti ganger og at disse igjen skulle kunne veilede andre eldre en gang i uken, slik at de ble «selvgående».
I mars 1997 ble det startet et kurs i bruken av Internett med ti deltakere – stort sett kvinnelige pensjonister – på Deichmanske Bibliotek, avd. Majorstuen. Allerede fra samme høst begynte deltakerne med opplæring av andre i aldersgruppen «over 55 år». Biblioteket holdt maskiner og var glad for det nye initiativet fordi det hittil bare hadde vært unge gutter som brukte PC-rommet. Etterhvert fikk de eldre god hjelp av gutter på en skole i nabolaget; det ble et fint samarbeid mellom gamle og unge!

Samme høst ble Seniornett Norge startet og registrert i Brønnøysundregisteret. Under oppbyggingen av nettstedet hadde vi god teknisk hjelp av Paul Benze. Etter hvert trakk Sidsel Bjørneby og Paul Benze seg ut for å arbeide med andre prosjekter. Gruppen på Deichmanske Bibliotek, Majorstuen, fortsatte med veiledning av eldre i bruken av Internett. Det ble dannet et styre for Seniornett Norge med Bodil Brøgger som leder. Hun har i alle årene siden vært primus motor i dette arbeidet. I april 2000 ble Seniornett Norge, avdeling Majorstuen, stiftet.

I april 1998 var ”Majorstugruppen” med på å bemanne Eldres IT-forums stand på Senior 98-utstillingen på Sjølyst. 11999 tok Seniornett Norge sammen med biblioteket initiativet til Seniorsurf-dagen. Dagen ble arrangert på over 25 steder i hele landet. På biblioteket på Majorstuen er det blitt arrangert årlige Seniorsurf-dager, med unntak av ett år. Bibliotekarer og seniorer har stått for opplegget sammen. I år 2000 kom statsminister Jens Stoltenberg for å være med.

Gruppen på Majorstuen deltok også i et EU-prosjekt kalt Presence sammen med engelske designstudenter. Hensikten var å finne ut hvordan ny teknologi kunne bidra til større samfunnsaktivitet og engasjement blant eldre i Italia, Nederland og Norge.

Sommeren 2004 deltok en del av Majorstugruppen sammen med andre eldre i et prosjekt etter initiativ av japanske studenter. Det ble opprettet kontakt med et eldresenter i Tokyo og vi korresponderte med dem via e-post. Vi hadde også flere videomøter med dem.

Seniornett Norge, avdeling Majorstuen, fortsetter med veiledning i bruken av Internett for mennesker over 55 år. Det legges vekt på at det er veiledning og ikke undervisning. Vi har hatt veiledning i tekstbehandling, slektsforskning via Internett og mobiltelefonbruk foruten den vanlige Internett-bruken. For tiden tilbys veiledning tre ganger à to timer en gang i uken, og interessen og oppslutningen er stor.

Footer