Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Nordstrand

Seniornett Nordstrand
v/Reidar Rasch
Ivar Knutsonsvei 45
1161 Oslo
Besøksadresse:
Nordseter gård
Ivar Knutsons vei 45
1161 Oslo
E-post:
Tlf.: 92067240
Kontaktperson:
Reidar Rasch

Nordstrand

Velkommen

Nordseter Gård
Møtested SN Nordstrand

Seniornett Nordstrand er ditt lokale opplæringssenter for IKT som senior. Målgruppen er kvinner og menn som er 55 år og oppover, og som har lyst til å se og lære en del av mulighetene som finnes innen data.
Vi har kun enetimer i hjemmet – da lærer du data raskest og best!
På grunnkurset kan dere stille med blanke ark. Her gis det en innføring i de viktigste emner.
På videregående kurs kreves det at man enten har gått på grunnkurs eller at man har omtrent tilsvarende kunnskaper.
Kursene er delt i 2 moduler a 5 timer og blir totalt på 10 timer De fleste kursene strekker seg over 5 uker (1 økt i uka) hvis ikke annet er avtalt.

Vi har kun enetimer – da lærer du data raskest og best!

Footer