Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Kolbotn

Seniornett Kolbotn
v/Arild Edler Christensen
Nordre Skrenten 1 G
1413 Tårnåsen
Besøksadresse:
Oppegård Frivilligsentral
Strandliveien 1, Kolbotn
1410 Kolbotn
E-post:
Tlf.: 92061373
Kontaktperson:
Arild Edler Christensen

Kolbotn

Dataopplæring i regi av Biblioteket og Frivilligsentralen har pågått en del år på Kolbotn.

Nå er dette satt i system i et samarbeid med Nordre Follo bibliotek, avd. Kolben, Frivilligsentralen, Seniornett Norge  og Pensjonistforbundet.

Den 21. januar 2020 ble vi en klubb under paraplyen Seniornett Norge og heter nå Seniornett Kolbotn.

Klubben dekker plattformene Android, Microsoft operativsystem og OS10.xx som benyttes av Apple.
Pr. den 1. januar 2020 hadde klubben ca. 50 aktive deltagere.

Biblioteket og Seniornett Kolbotn kjører faste møter under tema «På nett klokken ett» hver tirsdag fra kl. 13.00 til 14.30 etter en gitt plan, – og strekker seg over månedene September til April.

Vi starter gjerne først med et Tema og går deretter over til individuell hjelp til de som ønsker det. Opplegget er basert på at det alltid stiller minst en datakyndig fra Biblioteket og to eller flere frivillige med aktuell datakompetanse.

Alt tyder på at det arbeidet Biblioteket og de frivillige legger opp til her, er svært populært. Det er gledelig å se den store interessen seniorene har av å lære og bruke personlige datahjelpemidler.

Leser du dette og er interessert, – så send en mail og fortell hvilke nivå du mener du står på. Du må bo i Nordre Follo kommune for å ha adgang til tilbudet. Husk og gi beskjed om hvilket datautstyr du vil utvikle deg på. Er du usikker så ta det opp med oss.

Vi er på Facebook og her er linken til Bibliotekets hjemmeside:

https://www.oppegard.folkebibl.no

Ta gjerne med din egen maskin, mobiltelefon eller nettbrett.

Footer