Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Direkte

Seniornett Norge
Postboks 1002, Sentrum
0104 Oslo
Besøksadresse:
Seniornett Norge
Dronningens gate 6
0152 Oslo
Kontaktperson:
Sturla Bjerkaker

Seniornett Direkte

Senior Direkte er på plass

Seniornett har fått en ny forening – Seniornett Direkte. Som manga vil huske, vedtok Landsmøtet i 2017 å etablere en egen «on line» forening for de medlemmer som ikke ønsker eller kan være medlem i en lokal Seniornettforening. Siden den gang har et interimsstyre med Ivar Leveraas som leder og Ingeborg Bø og Sturla Bjerkaker som medlemmer forberedt stiftelsen av «direkteforeningen», bl.a. ved å lage forslag til vedtekter. I mai var vedtektsforslaget ute blant direktemedlemmene til uttalelse, og nå i juni har det vært et elektronisk årsmøte (via Survey Monkey) der de foreslåtte vedtektene ble vedtatt og der følgende styre ble valgt for 2018/19:

Sturla Bjerkaker, leder og Kirsti Schjerven og Fredrik Rivenes.

I Vedtektene heter det blant annet at:

§1 Seniornett Direkte
er en frivillig og selvstendig forening tilsluttet organisasjonen Seniornett Norge. Foreningen bygger på Seniornett Norges formål, vedtekter, strategiske planer, retningslinjer og organisasjonsstruktur.
§2 Formål
Seniornett Direkte har til formål å skape og utvikle et felles forum for medlemmene i Seniornett Norge som ikke står tilmeldt en lokal forening. Foreningen skal betjene sine medlemmer nettbasert.

Seniornett Direkte har ved stiftelsen ca. 1600 medlemmer, hvorav ca. 1000 bor i Akershus og Oslo. Direkteforeningen er glad for å få enda flere medlemmer, men vil også stimulere til at både gamle og nye medlemmer slutter seg til en «fysisk» lokalforening. Nettsidene gir oversikt over foreningene. Ta gjerne kontakt:

Sturlabjerkaker@gmail.com

 

 

Footer