Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Direkte

Seniornett Norge
Postboks 1002, Sentrum
0104 Oslo
Besøksadresse:
Seniornett Norge
Dronningens gate 6
0152 Oslo
E-post:
Tlf.: 900 59 164
Kontaktperson:
Ivar Leveraas

Seniornett Direkte

I forlengelse av vedtaket i Landsmøte 2017 er nå vår Nettforening etablert med et interimsstyre bestående av Ivar Leveraas (leder),
Ingeborg Bø og Sturla Bjerkaker.
Daglig leder i Seniornett Norge er sekretær.

Styret har arbeidet med forslag til foreningens vedtekter og et forslag til navn på foreningen.
Det er også sendt ut melding til alle direktemedlemmer i organisasjonen og tilbakemeldingene har vært positive.

Styret godkjenner forslaget til interimsvedtekter for foreningen og tar forslaget om å benevne foreningen «Seniornett Direkte» til etterretning.

Footer