Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Direkte

Seniornett Norge
Postboks 1002, Sentrum
0104 Oslo
Besøksadresse:
Seniornett Norge
Dronningens gate 6
0152 Oslo
E-post:
Tlf.: 900 59 164
Kontaktperson:
Ivar Leveraas

Seniornett Direkte

Seniornett Direkte – framdrift, vedtekter, styre, årsmøte

 

Landsmøtet i Seniornett Norge 2017 besluttet å etablere en egen nettforening for medlemmer som har meldt seg/melder seg inn i Seniornett Norge direkte og ikke i en eksisterende lokalforening. Styret i Seniornett Norge nedsatte i etterkant av landsmøtet et interimsstyre for nettforeningen, som senere bl.a. har foreslått interimvedtekter og navn på foreningen. Navnet – Seniornett Direkte – og interimvedtekter er senere godkjent av hovedstyret i Seniornett Norge.

Interimsperioden var ment å vare inntil Seniornett Direkte kunne gjennomføre et konstituerende årsmøte, der både nytt, ordinært styre og nye, ordinære vedtekter kunne vedtas. Interimsstyret foreslår at konstituerende årsmøte gjennomføres digitalt/elektronisk innen utgangen av juni 2018. Interimsstyret vil da fremme innstilling til ordinære vedtekter for Seniornett Direkte. Interimsstyret foreslår at hovedstyret i Seniornett Norge slutter seg til disse og at de deretter sendes på høring blant direkteforeningens medlemmer. Høringsperioden settes til to uker. Deretter justerer interimsstyret forslaget og legger det fram for konstituerende årsmøte.

Interimsstyre foreslår også at det selv fungerer som valgkomité og fremmer forslag til medlemmer av Seniornett Direktes første ordinære styre. Hovedstyret orienteres om forslaget og det sendes deretter ut til direkteforeningens medlemmer som innstilling til det konstituerende årsmøtet.

 

Oslo i april

Interimsstyret

Ivar Leveraas      Sturla Bjerkaker    Ingeborg Bø   Tore Langemyr Larsen

 

Footer