Seniornett

Onsdag 16. april 2014Stadig mer tid brukes på Internett

Mediebarometer 2013 ssb

Andelen som bruker Internett i løpet av en dag, har økt mye de seinere åra, det gjelder også det siste året, melder Statistisk Sentralbyrå i undersøkelsen Norsk mediebarometer, 2013.

I 2012 var andelen 80 prosent, mens den i 2013 økte til 85 prosent. Tiden vi bruker på Internett, har også økt, fra 95 minutter i 2012 til 112 minutter i 2013. Økningen gjelder for begge kjønn og i alle aldersgrupper, unntatt de eldste.

(10.04.2014 12:44)
Les mer...

Leder 8. april 2014

Sissel Ringstad, leder for Seniornett Sandefjord, skriver om seg selv: Av yrke er jeg frisørmester. Drev som selvstendig en salong i Sandefjord sentrum i ca. 20 år. Har nå nylig feiret «pensjonist». Har vært med i klubben, som instruktør, i flere år. Tok over som leder i 2013.

Om Seniornett Sandefjord

Vår klubb ble medlem av Seniornett Norge i år 2000. Har nå ca. 95 medlemmer registrert i Seniornett Norge. Vi holder til på Framnessenteret, litt utenfor Sandefjord by. Vår klubb har vært svært aktive med nybegynnerkurs. Dette ga klubben god økonomi. Pengene ble brukt til datamaskiner, skrivere, nettbrett og lignende.

(Publisert 08.04.14 )
Les mer...

Seniornett Norge er på plass i Dronningens gate 6, Oslo

Nytt kontor, Dronningens gate 6, Oslo

På forhånd var all kabling i orden til alle datamaskinene og telefonene. Alle plantene var også fraktet ned.

I Nedre Slottsgate 13 var alt pakket ned til fredagen og merket med hvilket kontor det skulle til. Uten alt som ble kastet.

i helgen var den store flyttesjauen for å få alle møbler, maskiner, permer med arkivsaker osv. til det nye kontoret.

Der skulle alt settes inn i riktig rom, møbler skrus sammen og datamaskinene testes og kobles til.

(Publisert 01.04.14 )
Les mer...

Leder mandag 17. mars 2014

May Brit Alfsvåg og Kristine Sele forteller i dag om Bømlo dataklubb. May Brit er daglig leder av frivilligsentralen og har ansvar for rekruttering og kurs. Kristine har bakgrunn som journalist og er forfatter på si. Hun har hjulpet til med innlegg i lokalavisen og annet skrivende arbeid. I mangel av portretter av forfatterne vises her bilde fra virksomheten i klubben.

Dataklubb for godt voksne!

Det hele startet med Seniorsurf i 2005, siden den tid har vi arrangert mange kurs i ulike tema.

Det har vært en stor utvikling i disse årene. Vi har erfart at ved å kurse eldre som ikke har brukt data før, skremmer vi mange vekk. Her på klubben får de innføring i det de ønsker.

(Publisert 17.03.14 )
Les mer...

Leder mandag 2. mars 2014

Ivar Leveraas som sitter i Seniornetts styre. Han har vært leder av Statens seniorråd i 8 år. Leveraas har bakgrunn fra partipolitikken og fagbevegelsen, var partisekretær i Arbeiderpartiet i en årrekke og har vært direktør for Husbanken og for Arbeidstilsynet. I dagens leder oppfordrer han klubbene i Seniornett til å spille en aktiv rolle når myndighetene nå vil at alle skal være digitale borgere. - Bildet er hentet fra Wikipedia.

Til bred og samlet innsats for digital deltakelse og tilgjengelighet for alle i 2017

Den aller største utfordringen for Seniornett Norge i de nærmeste årene er å informere, motivere og tilby flest mulig seniorer kunnskaper om «data», slik at de kan delta aktivt i den digitale utviklingen.

Seniornett Norge har gjennom mange år gjort en betydelig innsats. Allikevel er det fortsatt mye å gjøre før målene er nådd. Det er fortsatt alt for mange seniorer som ikke utnytter de store mulighetene som ligger i å kunne beherske «bruk av data».

(Publisert 03.03.14 )
Les mer...

Leder mandag 3. februar 2014

Ingeborg Bø er medlem av hovedstyret i Seniornett Norge. Hun har arbeidet med fjernundervisning og e-læring først ved NKS nettstudier som redaktør og avdelingsleder, senere som daglig leder i Fleksibel Utdanning Norge (FuN). Hun har vært president i den europeiske organisasjonen for fjernundervisning, EDEN, og er nå styremedlem i European Foundation for Quality in E-learning, EFQUEL, og har verv i International Council for Open and Distance Education, ICDE. I 2009 fikk hun Kongens Fortjenstmedalje i sølv for sitt bidrag innenfor fjernundervisning både nasjonalt og internasjonalt.

 

Et levende nettverk av kompetanse og frivillighet

Det er inspirerende å lese om den store og allsidige aktiviteten i de lokale klubbene i Seniornett Norge. Mer enn 7000 medlemmer i om lag 180 klubber landet over deltar i det frivillige arbeidet med å få seniorer på nett. Frivillige med datakunnskap kommer sammen, holder kurs, foredrag, reiser rundt og hjelper seniorer som trenger støtte og veiledning i å håndtere pc, nettbrett, mobiltelefoner osv.

(Publisert 03.02.14 )
Les mer...

Seniornett Norges Landsmøte 2014.

I henhold til foreningen Seniornett Norges vedtekter § 4.2 kunngjøres det herved at Landsmøte for 2014 avholdes 9. mai 2014 på Thon Hotell Vika Atrium i Oslo. Ytterligere informasjon kommer senere. Vi minner på at forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være sendt Hovedstyret elektronisk til kontor@seniornett.no innen 14. mars 2014. Det samme gjelder for forslag til endring av foreningens vedtekter.

(Publisert 29.01.14 / Oppdatert 30.01.14)
Les mer...

Leder 20. januar 2014

I dag forteller Karsten Svendsen om virksomheten i Seniornett Halden. Han har drevet med dyrehold i landbruket, spesielt svineavl. Han har vært aktivt med i styre og stell i barnehage, skoler, foreninger og lag. Lokalt er han kjent som Grillær´n som er aktiv med grilling på gater og torv. Sine datakunnskaper har han ervervet seg gjennom kurs hos Seniornett Halden hvor han ble leder for foreningen i 2013.

 

Vi klatrer videre i kunnskapens tre i 2014!

For de av oss som ønsker å være en del av den elektroniske utviklingen med nettbank, digital postkasse, elektronisk resept og innlevering av selvangivelse med mere, er vår tanke at det bare finnes på kunnskapens vei.

(Publisert 20.01.14 )
Les mer...

Leder 23. desember 2013

I dag forteller Aud Gulvik om virksomheten i Seniornett Larvik. Hun har bakgrunn bl.a. som personalkonsulent og opplæringsleder. Seniornett Larvik runder i disse dager fire år, og hun ser tilbake på fire morsomme, lærerike, strevsomme og givende år.
Les om hva som skjedde da klubben sto med over 100 nybegynnere og bare hadde fire instruktører.

 

2013 er snart historie. 2014 byr på blanke ark. Et lite tilbakeblikk på hva vi har fått til er på sin plass.

 

Morsomme år har det vært fordi det har vært spennende å være med på å skape noe nyttig, ikke bare for seniorer, men for samfunnet. Morsomt også fordi vi ikke har møtt barrierer, men har hatt kommunen på laget hele veien.

(Publisert 23.12.13 )
Les mer...

Drone møter vulkan

Yasur-vulkanen Vanuatu

Se vulkanutbrudd fra en helt ny vinkel: Drone møter vulkan

I videoen «Dji Phantom flies into Volcano» kan vi se resultatet fra da Shaun O’Callaghan var ute på tokt under et vulkanutbrudd på Yasur-vulkanen på øya Vanuatu, ikke langt fra Fiji.Dette skriver Ståle Grut i Webfunn på nrk.beta.

(Publisert 23.03.14 )
Les mer...

World Wide Web 25 år: Derfor ble vi avhengige

12. mars 1989 presenterte Tim Berners-Lee (se bildet, tatt fra Wikipedia) planene sine for World Wide Web (www) i Cern i Sveits. Sjefen syntes det hele var noe vagt, men spennende, ifølge Sky News.

Resten er historie. Internett og World Wide Web har forandret livet vårt. Det har forandret samfunnet.

(Publisert 13.03.14 )
Les mer...

Folkefinansiering

Crowdsourcing og crowdfunding er nye måter å samle sammen penger for å starte et prosjekt.

Wikipedia forklarer ordet Crowdfunding på norsk: Folkefinanisering er når enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser. Det kan være enkeltmennesker eller organisasjoner som har tatt initiativ til prosjektet eller aksjonen, og oftest bruker de internett som kanal for å finne sympatisører som vil støtte seg.

De sier at Crowdsourcing er en spesiell form for dugnad, hvor en stor, litt udefinerbar gruppe gjør en felles oppgave basert på fellesskap, medvirkning og selvorganisering istedenfor kontroll og hierarki.

(Publisert 12.03.14 )
Les mer...

Fortsatt digitalt solospill i offentlig sektor

Tempoet i digitaliseringen av offentlig sektor øker ikke som ønsket. Hvorfor er det slik, spør Terje Storvik i en kronikk i Computerworld.

13. februar arrangerte Samhandlingsarenaen sitt niende møte med overskriften "Hvordan få fart på digitaliseringen av offentlig sektor" for en fullsatt sal. De sentrale personer fra de aktuelle miljøer i Norge var til stede. Innlegg og paneldebatt bekreftet at temaet er høyaktuelt, og vi har så langt ikke funnet virkemidler som vil føre til noen tempoøkning. Hvorfor er det slik?

(Publisert 07.03.14 )
Les mer...

Slett Facebook-søkene dine

Visste du at alt du gjør på Facebook blir logget, og at alt du for eksempel har søkt etter fra første dag bare er et enkelt menyvalg unna?

(Publisert 01.03.14 / Oppdatert 03.03.14)
Les mer...

360 millioner passord stjålet

Et datasikkerhetsfirma har avdekket 360 millioner epostadresser og passord som er til salgs på Internetts svartebørs, og jobber på spreng for å finne ut hvem som er rammet.

(Publisert 27.02.14 )
Les mer...

Tenkes det nytt rundt Staten og IKT?

Logoen til difi

Difi påtar seg driftsoppgaver på områder som hører hjemme hos andre, og utydeliggjør rolle- og ansvarsfordelingen mellom etatene, mener Arild Haraldsen på digi.no.

Ideene er der, men strategien er stadig «skjema på nett».

(Publisert 26.02.14 )
Les mer...

Mobilt bredbånd via gatelyktene

Gatelykter som mobilt bredbånd

Løsning på kapasitetsutfordringen i storbyer, spør digi.no.

(Publisert 26.02.14 )
Les mer...