Seniornett

Torsdag 27. oktober 2016Leder 11. oktober 2016

Sverre Fosse er sekretær i Seniornett Arendal og sitter i sin andre periode i styret for Seniornett Norge. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH 1962, Han har hatt diverse lederstillinger i Aust-Agder fylkekommune og hos Fylkemannen i Aust-Agder. Pensjonist fra 2009. I dag bekymrer han seg for det som er hovedoppgaven for Seniornett Norge:

Hvordan få bestemor på nett?

Adresseavisen i Trondheim hadde 7. juli i år en kronikk skrevet av 2 forskere ved NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet) Tittelen på kronikken var «Hvordan få bestemor på nett?». Hvem er så «bestemor»? Betegnelsen gjelder i denne sammenheng eldre mennesker som ikke fikk med seg dataopplæring gjennom utdanning og arbeidsliv. For 10 år siden gjaldt det 55+. I dag er det vel mer riktig å si 65+ ? Det er gjort undersøkelser som viser at det blant disse våre eldste medborgere kanskje er mer enn en halv million som ikke er «på nett».

(11.10.2016 16:16)
Les mer...

Leder 19. september 2016

Ivar Leveraas har vært en flittig bidragsyter til lederspalten vår gjennom en rekke år. Han sitter nå på nytt i Seniornetts Hovedstyre. Leveraas har tidligere vært leder av Statens seniorråd i 8 år. Han har bakgrunn fra partipolitikken og fagbevegelsen, var partisekretær i Arbeiderpartiet i en årrekke og har vært direktør for Husbanken og for Arbeidstilsynet.. - Bildet er hentet fra Wikipedia

Vår digitale framtid krever livslang læring!

For et par uker siden hadde jeg gleden av å være tilstede på et stort seminar om Norges digitale status «IKT i praksis» – en digital hverdag for alle. Den ansvarlige statsråden, Jan Tore Sanner, stilte selv og ga en bred og god presentasjon av Regjeringens melding til Stortinget: Digital agenda for Norge. Vi fikk også svært god presentasjon av rapporten IT i praksis - Norges digitale status, Den gir oversikt og innsikt om status for IKT-utviklingen i Norges 500 største private og offentlige virksomheter, utgitt av IKT-Norge, i samarbeid med Rambøll Management Consulting, og støttet av Visma, Den Norske Dataforening og NTNU lanserte i går. Flott!

(Publisert 19.09.16 )
Les mer...

Leder 22. august 2016

Ingeborg Bø skal vikariere som leder av Seniornett Norge denne høsten mens Kari Gjesteby har permisjon. Ingeborg er i sin andre periode i hovedstyret i Seniornett Norge. Hun har og har hatt en rekke verv både internasjonalt og nasjonalt noe Seniornett kan trekke veksler på.

«En av to sliter med å holde tritt med digitaliseringen»

Dette står å lese i en pressemelding fra Telenor 18.08.16 og som også ble referert på dagsnytt i NRK. Under Arendalsuka har Telenor i samarbeid med Norsk pensjonistforbund arrangert kurset «Internett for alle» for seniorer. I den forbindelse har de publisert resultatene av en undersøkelse utført av analyseselskapet Norstat.

(Publisert 29.08.16 )
Les mer...

Leder 7. juni 2016

Kari Gjesteby har 1. juni 2016 overtatt som Styreleder for Seniornett Norge etter å ha sittet som medlem i ett år. Valget ble gjort på årsmøtet i 2015 da organisasjonen gikk over fra ettårige til toårige årsmøteperioder. Kari har solid bakgrunn fra politikken og huskes av mange som riksmegler i tiden før hun gikk av med pensjon.

 

Digital hverdag for ALLE!

Regjeringen har nylig lagt fram en Stortingsmelding om Digital agende for Norge (Meld. St.27). Trolig skal Stortinget diskutere den allerede før sommeren – eller kanskje til høsten.

Den består av 210 sider tekst – og har drøftinger av den digitale utvikling innen de fleste samfunnsområder. Det brukes honnør-ord som produktivitet og utvikling på annenhver linje. Vi kan lett slutte oss til de positive sidene av digitalisering – mye går rasker og billigere med de nye hjelpemidlene. Men – hva med dem som ikke er så drevne digitale brukere?

Kun 9 av de 210 sidene brukes til en drøfting av «En digital hverdag for alle.». Det varsles at det skal lyses ut tilskudd på 2 mill «rettet mot opplæring i de delene av landet der det er få tilbud i dag».

(Publisert 07.06.16 )
Les mer...

Leder 23. mai 2016

I dag skriver Rigmor Eidissen som jobber på Frivilligsentralen i Hattfjelldal. Hun har tidligere arbeidet med bl.a. personalarbeide og som rådgiver på Trygghetsrådet i Sverige og har en BSc in Human Resource Development and Labour realations fra Universitetet i Linkøping, Eddisen er opptatt av lokaldemokrati og alles rett til delaktighet i samfunnet.

Hun fungerer som sammenkallende for Seniornett i Hattfjelldal.

 

 

(Publisert 23.05.16 / Oppdatert 07.06.16)
Les mer...

Leder 9. mai 2016

I dag skriver Tore Langemyr Larsen. Han stiller spørsmål om det å hive seg utpå for å bli en digital borger er noe man må. Tore har vært daglig leder av Seniornett Norge siden 2005. Bildet viser Tore som for Seniornett mottar ROSING Kompetanseprisen 2006.

(Publisert 09.05.16 / Oppdatert 07.06.16)
Les mer...

Leder 27. april 2016

I dag skriver Per Chr. Christensen om Seniornett Hadeland.

Seniornett Hadeland har etter hvert blitt 6 år.

(Publisert 27.04.16 / Oppdatert 07.06.16)
Les mer...

Leder 6. april 2016

Kåre Ingvar Skulbru, fra Vestvågøy i Lofoten. Han ble valgt inn i Seniornetts hovedstyre i mai 2015 og sitter også i styret for Seniornett Leknes. I hovedstyret arbeider Skulbru spesielt med kontakten mellom foreningene lokalt. I sin yrkeskariere har han gjennom mange år arbeidet i Nord Norges Salgslag som gjennom siste del av 1900-tallet organiserte omsetning av kjøttprodukter i vå nordlige landsdel. Skulbru har sittet i Vestvågøy kommunestyre, hatt en rekke kommunale verv, blant annet som leder av Vestvågøy barnevern.

(Publisert 06.04.16 / Oppdatert 29.04.16)
Les mer...

Leder 9. mars 2016

Sturla Bjerkaker er medlem av hovedstyret i Seniornett Norge. Han har tidligere vært generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og før det blant annet vært generalsekretær i Funksjonshemmedes Studieforbund. Innen Seniornetts hovedstyre er Sturla Bjerkaker med i en gruppe som arbeider spesielt med Seniornetts økonomi.

 

(Publisert 09.03.16 / Oppdatert 07.06.16)
Les mer...

«Sinkene» får hjelp

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) forteller om Berit Bergersen (80) som ser filmer på YouTube, men forsto ikke at det var «streaming».

820.000 av den voksne befolkningen i Norge har svake digitale ferdigheter. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Bergersen var en av dem, men nå har hun vært på nett i tre år.

– Problemet er at det er mange uttrykk som er vanskelige å forstå og som ikke er på norsk. Da blir det tungt å lære. Og de som lærer bort, går for fort fram, sier den vitale 80-åringen.

(Publisert 10.10.16 )
Les mer...

Nettlesere

Det er flere nye nettlesere tilgjengelige. Internet Explorer og Safari begynner å bli gamle. Computerworld har en interessant artikkel om de 5 beste. Det kan leses her

(Publisert 13.09.16 )

Rydd plass

Computerworld har en nyttig artikkel om opprydding på Windows maskiner. Du finner denne her

Det er lurt å rydde på alle datamaskiner!

(Publisert 08.09.16 )

Oppdateringer

Vi mottar mange spørsmål om oppdateringer av forskjellige utstyr. Her er noen lenker som gjelder for de vanligste produkter.

(Publisert 29.08.16 / Oppdatert 31.08.16)
Les mer...

Nytt fra Styret 7. - 8. mars 2016

Sammendrag ved Geir Arge, observatør i Styret.

 

Support

En viktig medlemsfordel hos Seniornett er at medlemmene kan få hjelp når de har problem med bruken av datamaskinen. Hjelp og støtte kan søkes i den lokale foreningen, eller ved å ringe eller besøke Seniornetts kontor i Dronningens gate 6 i Oslo. Hovedkontoret har kursholdere og ansatte med god kompetanse og også frivillige som kan gi hjelp. Kapasiteten er likevel begrenset noe som viser seg innimellom når de samme spørsmål dukker opp hos mange samtidig. I det senere er det spørsmål om oppgradering til Windows 10 som har gjort at supportkapasiteten har blitt satt på prøve

(Publisert 19.04.16 / Oppdatert 07.06.16)
Les mer...

Lang vei til brettkurs

Seniornett Tromsø holdt i februar kurs om nettbrett med deltagere fra fjern og nær. En artikkel i Nordlys viser bilder av entusiastiske deltagere. Klikk på brett .

(Publisert 31.03.16 )

Selvangivelsen

Her er viktige tips fra Skatteetaten til årets selvangivelsen

(Publisert 29.03.16 / Oppdatert 08.04.16)
Les mer...

Samarbeidet mellom Sandefjord videregående skole (SVGS) og Seniornett i Larvik har vært en suksess gjennom 2 år

Det forteller nestleder Viggo Johansen fra Seniornett i Larvik.

 

SVGS har holdt temakurs i bruk av PC, nettbrett og smarttelefoner og hatt 1:1 opplæring og veiledning av medlemmene på datacafe’ene sammen med Seniornett Larvik`s egne veiledere. Slik lærer både medlemmer og elever. I tillegg til å forberede presentasjoner har elevene utarbeidet kursmateriell på papir. Ordningen har vært så populær, at på et par av datacafeene har det møtt over 50 personer og aldri under 30!

(Publisert 18.03.16 / Oppdatert 31.03.16)
Les mer...