Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Røros

Seniornett Røros
v/Berit Sevatdal
Henrik Grønns vei 1
7374 Røros
Besøksadresse:
Røros skole
Peder Hiort gt. 22
7374 Røros
E-post:
Tlf.: 92843261
Kontaktperson:
Berit Sevatdal

Årsmøter

På årsmøtet 2016 ble det vedtatt at Seniornett Røros (SR) skulle gå «fra å være en selvstendig forening med eget Styre til å legges under Frivilligsentralen på Røros som skal ha en koordinerende rolle ovenfor foreningen. Leder av Frivilligsentralen skal være kontaktperson mellom Seniornett Norge og Seniornett Røros. I stedet for et Styre, skal det opprettes et arbeidsutvalg som i hovedsak skal ha oppgaver som nåværende Styre har hatt».

Arbeidsutvalget for den nye organiseringen av Seniornett Røros har følgende hovedoppgaver:

  • Å legge til rette for dataopplæring etter normer laget av SN, herunder: Støtte leder ved Frivilligsentralen i opplæringsspørsmål ang data, hvert år lage programmer for dataaktiviteter og datarelaterte arrangementer for seniorer på Røros, sørge for at arrangementene i samarbeid med leder ved Frivilligsentralen avvikles med kompetente lærere/instruktører på lokaliteter som tilfredsstiller krav til slik opplæring og gi alle medlemmer i SR tilbud om gratis eller billig deltagelse på SR’s arrangementer av både faglig og sosial art.
  • Forvalte SR eksisterende og fremtidige økonomiske Ressurser, blant annet: Opprettholde foreningens kontonummer i RørosBanken, opprettholde foreningens organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, forvalte den delen av medlemskontingenten til SN som normalt tilfaller den lokale forening, kontakte sponsorer, søke om midler som generelt deles ut til klubber og foreninger på Røros og søke om statlige midler som er målrettet dataopplæring for seniorer

Footer